Vi tänker på miljön

Inom vår verksamhet är det naturligt att tänka miljösmart. Hela vår produktion genomsyras av ett miljömedvetet tänkande och vi arbetar ständigt med energifrågan. 


Vattnet vi använder är uppsamlat regnvatten som ständigt återanvänds. Vi recirkulerar näringsvatten i slutna system för att hushålla med vattnet och minska belastningen på vår yttre miljö. 
En del av våra blommor är bilogiskt odlade. Vår odling består av ca 38 000 kvm som utgör 2 st anläggningar. Den mindre anläggningen är på 7000 kvm och värms upp med 2 st pelletpannor. Den större anläggningen är på 31 000 kvm och värms upp med flispanna och värme från elverk samt acktankar.


Vi har 2 st elverk där vi producerar vår egen el. Därav tar vi också hand om spillvärmen som elverken avger. Elen vi inte använder säljs till öresundskraft. 


Vi styr klimatet i växthusen med hjälp av datorer. Vi arbetar löpande med att ha växthusen under uppsyn med vävar av olika slag. I alla hus har vi skuggväv och mörkläggningsväv och i en del hus finns det energivävar.


Vi är certifierade av Svenskt sigill gällande krukväxter och utför ytterligare åtgärder för att minska vår påverkan på miljön.

2019 blev vi arbetsvillkor certifierade. Vi utfärdar växtpass från den 14/12 2019 på alla leveranser.